ไม่ต้องพกใบขับขี่ แค่มีภาพถ่าย

โดย โอ๊ด-อาร์ต โฮมคาร์
แชร์
Share to Line
Share to Twitter Share to Facebook
ไม่ต้องพกใบขับขี่ แค่มีภาพถ่าย
อัปเดต: วันที่ 1 ม.ค. 13 เวลา 8:37 น.
เข้าชม: 1,038 ครั้ง

ไขข้อข้องใจ...มีภาพถ่ายใบขับขี่ถือว่ามีใบขับขี่ติดตัวเป็นอย่างไร

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนอาจจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศของราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ พรบ. จราจรทางบก ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพกพาใบอนุญาตขับขี่ โดยเราจะมาอธิบายขยายความให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดในบทความนี้ เพราะหลาย ๆ คน อาจจะสงสัยว่าประกาศฉบับใหม่ของ พรบ. จราจรทางบกนี้ จะมีผลกับเราอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการมีภาพถ่ายใบขับขี่ ก็สามารถใช้แทนการมีใบขับขี่ติดตัวได้ ต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2562 โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การบังคับใช้และการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ซึ่งใน มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

"มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว"

เฉพาะใบขับขี่ดิจิตอลเท่านั้นจึงถือว่ามีใบขับขี่ติดตัว

จากการประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับการที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้ใช้ แอพพลิเคชั่น DLT QR License บนสมาร์ทโฟน กรณีลืมใบขับขี่หรือไม่ได้พกติดกระเป๋า สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่เรียกตรวจได้ นั่นเอง จากเดิมที่มีการทดลองกันให้เริ่มใช้ และในที่สุดก็มีการประกาศให้สามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการ

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ใบขับขี่ดิจิตอล หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น DLT QR License บนสมาร์ทโฟนเท่านั้น เพราะในนั้นจะมีการแสดงคิวอาร์โค้ดที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน เราไม่สามารถถ่ายภาพใบขับขี่ของเราด้วยมือถือ และนำรูปภาพนั้นไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่หากมีการเรียกตรวจ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้และถือว่าผิดกฎหมาย

ใครที่เข้าใจผิดว่า ภาพถ่ายใบขับขี่ที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเราสามารถใช้แทนตัวจริงได้ จะต้องทำเข้าใจใหม่ว่า ไม่สามารถทำได้และผิดกฎหมายต้องเสียค่าปรับอีกด้วย สำหรับการใช้ใบขับขี่ดิจิตอล หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ในแอพพลิเคชั่น DLT QR License เป็นสิ่งที่ทางกรมขนส่งทางบกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเรา ๆ นั่นเอง

 

 

รถบ้านมือสองรุ่นแนะนำ
บทความล่าสุด

สู้ทุกคัน ดันทุกเคส | โอ๊ด-อาร์ต โฮมคาร์

เลขที่ 70/1 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เปิดแผนที่นำทาง
โทร: 081-890-3370   ไลน์: @OatArtHomeCar
© 2020 OatArtHomeCar. All rights Reserved.
OatArtHomeCar's Youtube Channel OatArtHomeCar's Facebook OatArtHomeCar's Instagram OatArtHomeCar's Line
บริการรับออกแบบเว็บไซต์ โดยอาร์เอ็ม ออนไลน์ เซอร์วิสเซส